Crtani govori na TEDxZemun

Uzimajući u obzir da čak 2/3 ljudi preferira vizuelni stil kao način učenja, ovogodišnji TEDxZemunED ćemo obogatiti jednim zanimljivim vidom prenošenja govora na papir u vidu slike.

Capturing Ideas tehnikom vizuelnog hvatanja beleški (Graphic recording technique) podržava kompanije i pojedince u komuniciranju ideja i koncepata. Vizuelno hvatanje beleški koristi moć vizualizacije kako bi pomogao učesnicima da apstraktno znanje pretvore u nešto opipljivo.

Svi pamtimo bolje kada smo izloženi kombinaciji tekstualnog, zvučnog i vizuelnog sadržaja. Što više naših čula učestvuje, više ćemo biti uključeni u prezentaciju, govor ili sastanak. Dokazano je da kombinovanjem slika i teksta sa govorom povećavamo pamćenje publike čak za 40%. Ovo  je jedinstvena i upečatljiva tehnika koja će zaokupiti pažnju učesnika i probuditi njihovu radoznalost.  
Na TEDxZemunED konferenciji, tim Capturing Ideas će hvatati vizuelne beleške uživo na dva govora, „Digitalna komunikacija“ koji će držati Ana Mirković i „Samoobrazovanje putem interneta“ koji će držati Istok Pavlović. Dok govornik priča svoju priču Capturing Ideas tim će hvatati beleške u vidu slika i reči koje predstavljaju ključne ideje.

Pored toga, jedna osoba iz tima Capturing Ideas će tokom cele konferencije, hvatati vizuelne beleške svih govora. Ova osoba će biti zadužena da na papir prenese glavnu ideju svakog govornika koji učestvuje na TEDxZemunED. Ovako ćemo dobiti sumarnu sliku svih ideja koje nam je TEDxZemunED  preneo, a nakon konferencije, vizuelne beleške biće podeljene svim učesnicima.