Standup.rs

Pre svakog bloka će nas u 5 minuta zabaviti standup.rs ekipa: Ana Zlatanović, Nikola Silić, Radomir Nestorović i Nikola Radojlović.